Přírodní rezervace Bažantník

Zpět | Zajímavosti a cíle > Přírodní zajímavosti

Karlovice, 511 01

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Přírodní rezervace Bažantník byla vyhlášena v roce 1998 pro ochranu lipové doubravy, na ni navazující olšiny a mokřadu na břehu stejnojmenného rybníka.
 
 

K přírodní rezervaci patří i vlhké louky s výskytem prstnatce májového. V doubravě jsou nejmohutnější exempláře dubu letního na území CHKO Český ráj. Přestárlé stromy tvoří prostředí pro vývoj některých živočichů a to jako zdroj potravy nebo jako úkryt.

Poloha: asi 1 km západně od obce Karlovice, nedaleko Lázní Sedmihorky v těsné blízkosti autokempu.

Rozloha: 14 ha

PR Bažantník, autor: archiv autokempu Sedmihorky
 
 
Náhled pro tisk