Rečkov

Zpět | Zajímavosti a cíle > Přírodní zajímavosti

Bakov nad Jizerou, 294 01

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Národní přírodní památka vyhlášená roku 1949 leží 4 km severozápadně od Bakova nad Jizerou.
 
 

Původně rezervace, která byla vyhlášena 17. srpna 1949 na rozloze 3,45 ha, leží v nivě potoka Rokytky. Důvodem ochrany je výskyt vzácného postglaciálního reliktu popelivky sibiřské (Ligularia sibirica). Převážná část území se nachází v nivě přirozeně meandrujícího toku Rokytky a vytváří i více ramen, slepých či průtočných. Nejcennější část území je slatinná louka s výskytem několika druhů orchidejí. V NPP Rečkov se vyskytuje i další reliktní druh – drobný měkkýš vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana).

rečkov
 
 
Náhled pro tisk