Ve Sboru českých bratří proběhne vernisáž výstavy s názvem Svět

Zpět | Aktuality > Aktuality - Mladoboleslavsko
Výstava Svět? je společným projektem dvou nejstarších spolků u nás Umělecké besedy (založena 1863) a Spolku výtvarných umělců Mánes (založen 1887). Na výstavě se Vám představí přes 60 současných členů těchto sdružení. Uvidíte více jak 150 uměleckých děl malířských, grafických, sochařských a sklářských.
 
 

Zastoupeny jsou všechny generace dnes žijících autorů. Vystavená díla zachycují rozmanitost pohledů a zpracování a odhalují Svět odrážející se v umění. Nejdůležitějším posláním umění je krása. Ta může být tichá i burcující, jásavá i zasmušilá, okázalá i skromná. Doufáme, že i tato výstava vybídne k zamyšlení, ale i k procházce mezi obrazy a sochami a pomůže alespoň na chvíli zapomenout na rychlost a tragiku doby, kterou žijeme.


Svět?
 
Svět?
Svět?
 
Náhled pro tisk