Máchadlo v Dubé

Zpět | Zajímavosti a cíle > Technické památky
Máchadlo se nachází přímo u značené turistické stezky (modrá), cca 500 metrů od značené turistické stezky (žlutá) a cca 1500 metrů od cyklotrasy č. 25.
 
 

Dubá - Máchadlo

Zajímavé řešení ústí dubské říčky, silný pramen, který vytéká do nádržky, dříve používané k máchání prádla, se lidově nazývá "Máchadlo" je v dobrém technickém stavu a jedná se o unikátní technickou památku. 

Dubá je jedno z mála sídel ve zdejší oblasti, které se nepotýkalo s nedostatkem vody. Důkazem toho je mimo jiné silný pramen, který vytéká v Sadové ulici ze zatrubnění do válcové vany, kde se skutečně dříve máchalo prádlo. Vydatnost pramene se v letech 1984 až 2019 pohybovala mezi 10,1 až 13,5 l/s (spíše mírně klesá). Jakost vody pramene ve všech 14 sledovaných ukazatelích dlouhodobě s velkou rezervou vyhovuje normám pro pitnou vodu (pouze u dusičnanů je tato „rezerva“ menší). Lokalitě kolem máchadla se říkalo Tampel, byla to spolu s Malou Stranou jedna ze čtvrtí města. Původní zástavba v dnešní Nedamovské ulici byla zničena při bombardování města v roce 1945.

U Máchadla stojí pískovcová socha sv Floriána. V mládí údajně sv. Florian uhasil velký požár modlitbou a jediným vědrem vody, proto se stal lidovým ochráncem proti ohni, ale i proti povodni. Za svého patrona ho mají především hasiči, ale i hrnčíři, či kováři. Je také patronem Horního Rakouska a Polska, a je jedním ze Čtrnácti pomocníků. Sv. Florian je vždy zobrazován jako římský voják ve zbroji s vědrem, či jinou nádobou, někdy i s mlýnským kamenem.

Místo k založení města Dubá bylo zcela jistě kdysi vybráno právě pro dostatek vody. Aby obyvatelé nemuseli spoléhat jen na podzemní vodu a prameny, vybudovali přímo ve městě několik rybníků, jejichž počet se v průběhu staletí měnil. Nejvíce vodních ploch je zakresleno na mapách II. vojenského mapování a stabilního katastru, tedy před polovinou 19. století.

mapa:
https://mapy.cz/turisticka?x=14.5449577&y=50.5389809&z=16&source=base&id=1896219

Socha sv. Floriána u máchadla, autor: Z archivu města Dubá
 
Sv. Florián u Máchadla, autor: Z archivu města Dubá
Technická památka Máchadlo, autor: Z archivu města Dubá
 
Náhled pro tisk