Wycieczka do lasów wojskowych

Wróć | > Gdzie na wycieczkę

Wyprawa do oazy spokoju, wypoczynku i piękna natury na terenach dawnego leśnego poligonu wojskowego.
 
 

Hvězdov

Hvězdov jest jedną z powoli odżywających miejscowości w okolicach miasta Ralsko. Wcześniej została niemal zrujnowana po przejściu armii czerwonej. Leży wzdłuż Potoku Ploužnického, niecałe 3 kilometry na wschód od wsi Mimoň. Współcześnie można tu jeszcze natrafić na ruiny starych, porzuconych budynków. Częścią miejscowości jest Staw Hvězdovský, który w przeszłości był wykorzystywany do celów rekreacyjnych, zaś obecnie został przekształcony w zbiornik do hodowli ryb. Znajduje się tu również popularna wśród osób uprawiających turystykę rowerową restauracja „Na Blízalce“, spod której można wygodnie dostać się na dawne tereny wojskowe Ralsko.

Osečná

Miasto Osečná leży po południowej stronie Masywu Ještěd i skraju Wyżyny Ralské, na wysokości 379 m nad poziomem morza. Zostało założone w pierwszej połowie XIII wieku, prawdopodobnie przez któregoś z członków rodu Vartenberk, na szlaku handlowym pomiędzy Českým Dubem a zamkiem Děvín. W 1565 roku wzniesiono w nim kościół św. Vita, w którym znajduje się grobowiec rodziny Bieberstein i rodziny Schleinitz. W 1576 roku, po wstawiennictwie Freiherra von Oppersdorf, cesarz Rudolf II nadał dotychczasowej miejscowości Osečná prawa miejskie. Współcześnie częścią miasta Osečná są również dawne osady Lázně Kundratice, Druzcov, Kotel, Zábrdí i Chrastná. Lázně Kundratice, w których jako metoda lecznicza, wykorzystywane są kąpiele błotne, należą do najstarszych tego typu uzdrowisk w Czechach. Przez miasto przepływa rzeka Ploučnice, której źródło znajduje się nieco na północ, w pobliżu Stawu Jenišovského. Od nazwy rzeki wywodzi się również nazwa nowej ścieżki rowerowej.

Náhlov

Największą atrakcją turystyczną miejscowości Náhlov jest Ziomkowskie Muzeum Emigracji do Brazylii. W urządzonym w budynku dawnej szkoły muzeum można poznać stosunkowo nieznaną historię emigracji mieszkańców Czech do Brazylii. Do fali wyjazdów doszło w XIX wieku, zaś jej trzon stanowili mieszkańcy kraju Libereckiego.

Pomnik Sochora

Pomnik na skrzyżowaniu dróg pod wzgórzem Stohánek został wzniesiony dla upamiętnienia generała brygady i  bohatera z II Wojny Światowej, Antonína Sochora. Zginął on w tym miejscu w 1950 roku, w niewyjaśnionym wypadku samochodowym.

Długi Kamień

Jedna z największych i najdłuższych skał piaskowcowych. Jej monumentalny wygląd jest najlepiej widoczny ze szczytu przeciwległego wzgórza, na którym znajdują się ruiny zamku Stohánek. Ze względu na spłaszczony grzbiet Długi Kamień wizualnie przypomina stół. Ma również status chronionego pomnika przyrody. Wynika to z faktu, iż  występują w tym miejscu gatunki fauny i flory, które znajdują się pod ochroną.

Zagroda Židlovská

Znajduje się na części terenu dawnego poligonu wojskowego Ralsko. Żyją w niej liczne zwierzęta, które swobodnie poruszają się po całym areale zagrody. Na jej teren można przedostać się przez kilka bram wyposażonych w wykonane z rurek zabezpieczenia. Mają one na celu uniemożliwienie zwierzętom ucieczki.

Stohánek

W 1996 roku skaliste wzgórze z ruinami zamku i pustelni znalazło się na liście pomników przyrody. Większość spośród dostrzegalnych współcześnie śladów budowli to szczątki domku pustelnika. Tutejszy zamek powstał miedzy rokiem 1427 a 1431 i w kolejnych stuleciach bywał ponoć siedzibą zbójców, jednak opowieści należy traktować raczej jako lokalną legendę. Domek pustelnika wzniesiono w 1740 roku. Stał on do roku 1773, kiedy to miejscowe władze nakazały wyburzenie opuszczonego już budynku. Stohánek jest dostępny dla zwiedzających. Na glebie z lekką domieszką wapienia rosną tu, rzadkie w tej okolicy, gatunki roślin – bodziszek czerwony, goździk kartuzek, kostrzewa blada, koniczyna dwukłosowa i  dziewięćsił pospolity. Ze szczytu rozciąga się piękny widok na Machův Kraj, Ralsko, Szeroki Kamień, Ještěd i oczywiście przeciwległy Długi Kamień, o rozmiarach takich samych jak okręt Tytanik.


Załącznik

Dlouhý kámen, autor: Milan Drahoňovský
 
Sochorův pomník, autor: Milan Drahoňovský
Stohánek, autor: Milan Drahoňovský
Náhlov, autor: Milan Drahoňovský
Osečná, autor: Milan Drahoňovský
 
Podgląd wydruku