Pivovar Lobeč

Zpět | Zajímavosti a cíle > Technické památky

Lobeč 34
Lobeč, 277 36

GSM:+420 777 314 716
E-mail:prouza@lobec.cz
Web:www.lobec.cz
www.facebook.com/PivovarLobec
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Parostrojní pivovar Lobeč byl v roce 2009 prohlášen za kulturní památku. Vytváří společně s místním zámkem a sýpkou soubor vrchnostenských staveb, který dal základ k prohlášení Lobče vesnickou památkovou zónou.
 
 

Technická památka Parostrojního pivovaru v Lobči u Mšena je svědkem pětisetleté tradice vaření piva na Kokořínsku. První písemná zmínka o pivovaru je ale z roku 1586 a renesanční jádro stávající stavby bylo vybudováno kolem roku 1600. Původní řemeslný vrchnostenský pivovárek rodu Věžníků byl v letech 1894 až 1897 nákladem JUDr. Rudolfa Cicvárka přestavěn v parostrojní provoz proslulým pivovarským inženýrem Josefem Rosenbergem. Zlatá léta zažíval podnik jako akciová společnost počátkem 20. století a za dobrého jihočeského sládka Josefa Tománka roční výstav dosahoval 10 tis. hl. Proslulé tehdy v kraji byly především jeho tmavé lobečské speciály jako 18° Porter či bavorský ležák. Od roku 1927 byl lobečský pivovar v majetku Společenského pivovaru z nedaleké Podkováně. K zastavení výroby došlo ve válečném roce 1943, roku 1948 podlehl zrušený pivovar národní správě ale ještě počátkem roku 1951 byla v provozu podkováňská stáčírna. Od roku 1956 využíval areál jen obchod ovocem a zeleninou a následně dlouhá léta státní statek. Polistopadoví vlastníci dokonali těžkou devastaci opuštěného areálu vandalskou demolicí částí budov.

Od roku 2007 je areál v majetku architektonické platformy RIOFRIO a postupně probíhá příkladná stavební obnova a oživování pivovaru jako turistické atraktivity Kokořínska. Roku 2009 prohlásilo Ministerstvo kultury pivovar památkou, v roce 2013 se stal součástí Evropských stezek průmyslového dědictví (ERIH). Záchrana, obnova a zprovoznění pivovaru byly na podzim roku 2015 oceněny prestižní památkářskou cenou Patrimonium pro futuro. Práce v uplynulých letech v rámci řady drobných projektů podpořilo také Ministerstvo kultury, Středočeský kraj, MAS Vyhlídky a EU (SZIF).

Znovuobnovený pivovar byl slavnostně požehnán v sobotu 30. května 2015.


Lobečské pivo a pivovarský výčep

Lobečské pivo vyrábíme v Čechách klasickým, staletími prověřeným postupem s velkou mírou ruční práce. Všechny suroviny při vaření piva jsou pokud možno surové a neupravené, tak jak nám je pán Bůh stvořil.

Na návštěvníky Parostrojního pivovaru čeká ve staré varně startovní provoz jednoduchého pivovarského výčepu s prodejem lobečského piva a prostým hospodským občerstvením. Prostor výčepu je výhradně nekuřácký.


Prohlídky pivovaru

Prohlídky se v pivovaru konají celoročně, od října do května pouze o sobotách (ve 14:30 hod.) o sezóně několikrát do týdne. Aktuální informace o otevírací době výčepu a termíny prohlídek získáte na webu www.lobec.cz.

Objednat individuální prohlídku pivovaru mimo stanovené termíny je však možné celoročně, avšak pouze pro skupiny od 15 dospělých osob.

Prohlídka s průvodcem v dobovém oblečení lobečského pivovarského správce trvá cca 60 min. Výklad je v českém jazyce. Vstupné je 100,- Kč (bez degustace) a 150,- Kč s degustací (počítejte, že s degustací se prohlídka protáhne o cca 20-30 min.). Děti a mládež do 15 let u nás mají prohlídku zdarma. (To však neplatí pro samostatné skupiny dětských návštěvníků - zde je poplatek 30 Kč/os.). 

V pivovaru je chladno, dobře se proto oblečte! V zimním období je vytápěna pouze hala staré varny s pivovarským výčepem.

Prohlídka s průvodcem začíná u studny před pivovarem, pokračuje v renesančním jádru pivovaru - na humně a v síni někdejšího ležatého hvozdu a pokračuje ve staré varně. Dále vystoupáme do patra, kde je možné si prohlédnout interiér kanceláře pana sládka a na někdejší sladové půdě čeká návštěvníky stálá výstava o historii pivovaru a zlatých létech českého piva přelomu 19. a 20. století. Prohlídka pak postupuje o patro výš do podkroví ječmenné půdy. Po návratu do přízemí průjezdem vstoupíme do pivovarského dvora a podíváme se do trojlodní budovy pivovarských sklepů s kamennou halou lednice z 19. století. Prohlídka končí návštěvou nové řemeslné pivovarské provozovny s novou varnou, provozní halou a ležáckým sklepem v interiérech 19. století. Ochutnávky se konají přímo v ležáckém sklepě.

V pivovaru je možné si zakoupit turistickou známku či vizitku a další lobečské suvenýry.

Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
 

Technické památky: památky spojené s řemeslem

Pivovar Lobeč, autor: Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: Archiv - Pivovar Lobeč- Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
Pivovar Lobeč, autor: z archivu - Pivovaru Lobeč - Pavel Prouza
 
Náhled pro tisk