Zámek Bon Repos

Zpět | Zajímavosti a cíle > Zámky

Čihadla 1
Stará Lysá, 289 26

GSM:+420 724 368 619
E-mail:eva.chlumova@zamekbonrepos.cz
Web:zamekbonrepos.cz
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Bon Repos u Čihadel nabízí dokonalé soukromí a relaxaci uprostřed přírody a také jedinečné místo pro pořádání nejrůznějších akcí. Zámek si nechal postavit hrabě František Antonín Špork, nejvýraznější osobnost českého baroka, na začátku 18. století jako letní sídlo pro meditaci a lov ptáků.
 
 

Areál zámku Bon Repos je významným památkovým objektem jak z hlediska historického a uměleckého, tak díky svému neobvyklému urbanistickému pojetí. Významná barokní osobnost hrabě František Antonín Špork, který roku 1715 zakoupil toto panství, dal vzniknout stavbě zcela podřízené lovu ptáků – čižbě. Zakoupený objekt nejprve rozšířil o několik dalších budov včetně kaple sv. Jeronýma, domu pro kněze, pyramidy pro poustevníka a letního zámečku La Maison de Bon Repos zvaného Dům oddechu. Dříve byl zámecký komplex doplněn sochami Matyáše Bernarda Brauna a objekt se pyšnil výjimečnou výmalbou fasád a interiérů, ze kterých se dochovala zcela zásadní malba "Hostina Bohatcova" se zobrazením odháněného Lazara – alegorie na bezpráví učiněné Šporkovi uvězněním v Daliborce.

Po smrti hraběte Šporka roku 1738 zámek rychle chátral. Roku 1768 koupil zámek v dražbě pražský arcibiskup Antonín Příchovský z Příchovic. Za jeho působení byl zámek přestavěn a rozšířen pod vedením architekta Ignáce Palliardiho. Jako příklad lze uvést budovu tanečního čínského pavilonu, ke které byly přistavěny další dvě budovy. Po roce 1816 přešel zámek Bon Repos do držení rodiny Thun-Hohensteinů. Za jejich působení tu pobýval Bedřich Smetana, který byl jejich rodinným učitelem hudby v letech 1844–1847. Od roku 1885 zámek držela Hospodářská úvěrní banka v Praze a Länderbank Wien, která se stala roku 1887 jediným majitelem. V roce 1905 přešel objekt do držení knížat Kinských. Po 2. světové válce byl zámek využíván armádou, v areálu byly provedeny účelové stavební úpravy a přístavby pro provoz posádky.

V současné době je zámek využíván ke konání konferencí, svatebních obřadů a různých akcí s možností pronájmu prostor. Návštěva objektu je možná pouze po telefonické domluvě.

no image
 
Náhled pro tisk