Historie a památky

Mladoboleslavský region je neodmyslitelně spjat především s výrobou automobilů značky Škoda. Jeho historie je však mnohem pestřejší, což dokazují mnohé dochované památky. Návštěvníci Mladoboleslavska mohou obdivovat zachovalé hrady a zámky, církevní památky, malebné památky lidové architektury i díla moderní architektury. Na mnoha místech dodnes najdeme také stopy po působení významných osobností různých epoch. 

124111[124111][][650][392][true][video][mp4]