41879233
CSENDESKNL
Zobrazit kategorie

Obszar chroniony Kokořínsko

Správa CHKO Kokořínsko, Česká ul. 149
Mělník, 276 01

Telefon:+420 315 728 060
E-mail:kokorin@nature.cz
Web:www.kokorinsko.ochranaprirody.cz
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Obszar Chronionego Krajobrazu Kokořínsko rozciąga się na powierzchni 265 km2, mniej więcej 40 kilometrów na północny zachód od Pragi.
 
 

Obszar Kokořínsko jest odwiedzany głównie ze względu na swą romantyczną przyrodę. Kokořínsko oferuje bogate możliwości rekreacyjnego uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Z geologicznego punktu widzenia Kokořínsko należy do czeskiej niecki kredowej. Tworzą ją osady z okresu mezozoicznego, głównie gruboziarniste piaskowce. Najważniejszą doliną Kokořínska jest dolina rzeki Pšovki.

Na terenie Kokořínska znajdują się także bardzo ciekawe formacje i miasta skalne, które powstały na skutek procesów wietrzenia płaskowyżów skalnych. Największą dominantą regionu jest romantyczny zamek Kokořín.

Nawiązujące artykuły

SKALNI SESKUPENI BLUDISTE, KOKORINSKO

Wytworzono 5.12.2013 13:19:18 - aktualizowano 28.3.2014 14:02:20 | przeczytano 3787x | Jiří Třísko
 
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
EU
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load