29676901
ENDESKPLNL
Zobrazit kategorie

Skalákem

Pěší výlet hruboskalským skalním městem přes hrad Valdštejn.
 
 

Průběh trasy:
Sedmihorky * Hrubá Skála * Bukovina * Valdštejn * Skalní město * Sedmihorky

Popis trasy:
Z parkoviště v Sedmihorkách vystoupáme po zelené značce na Hrubou Skálu. Pokračujeme hřebenovou cestou po červené značce kolem arboreta Bukovina na Valdštejn. Při zpáteční cestě se vrátíme po červené značce až k rozcestí s modrou značkou, na Angerovu stezku, po které se vydáme zpět přes Skalní město do Sedmihorek.

Sedmihorky
Bývalé lázně, dnes rekreační objekty pod okrajem Hruboskalského skalního města a nástupní místo do Hruboskalského skalního města. Lázně byly určeny pro léčbu chudokrevnosti, kde základní kůrou byla vodoléčba využívající řadu okolních pramenů. Lázeňské budovy slouží dnes jako hotel a restaurace. Možnost občerstvení v řadě kiosků a restauraci u kempu.
Lázně navštěvovala řada známých osobností, kterým se zdejší kraj velmi líbil. Nazvali jej Českým rájem, což se ujalo jako název celé oblasti. Ze známých osobností můžeme jmenovat například spisovatele Jana Nerudu, herečku národního divadla Marii Hübnerovou,nebo historika Jaroslava Golla.

Hrubá Skála
Na zalesněné skalní plošině je renesanční zámek ze 16. stol. na místě původního gotického hradu založeného kolem roku 1300 Hynkem z Valdštejna. Ve skalách jsou zachované stopy tohoto hradu původně zvaného Skály - tesaná studna, sklepy, záseky po trámech a stopy schodiště. V poslední době je využíván jako ubytovací zařízení a restaurace. Veřejnosti je přístupné nádvoří a věž s vyhlídkou. Před zámkem byl r. 1812 postaven romanticko gotický kostel. sv. Josefa. Areál je doplněn hotelem, kde je i parkoviště a stánky s občerstvením.

Hruboskalské skalní město - Skalák
Skalní město vzniklo destrukcí okrajové části pískovcové Hruboskalské vrchoviny. Skalní město zaujímá plochu asi 120 ha a dělí se na menší oblasti - Dračí skály, Kapelník, Maják a Údolíčko. Pro horolezecké využití slouží více než 200 věží o výšce až 60 m. Je zde možno vidět řadu zajímavých tvarů zvětrávání pískovců - skalní brány, tunely, výklenky, převisy, voštiny, hodiny apod. Známá je rozsedlina Myší díra u Hrubé skály s uměle vytvořeným Adamovým ložem v Jeskyni milenců. Z mnoha vyhlídek jsou velmi zajímavé a působivé pohledy na části skalního města. Hruboskalskem prochází Zlatá stezka Českého ráje. Na její trase je mezi Hrubou skálou a Valdštejnem arboretum Bukovina, založené v letech 1860 - 62 jako botanická zahrada na ploše 3 ha, čítající 35 stromů severoamerického původu.
V pískovcových skalách vyrůstají především borové lesy, v chladnějších polohách smrky, ve svazích roklí kyselé bučiny a v nižších polohách olšiny. Najdeme tu i několik významných památek (zámek Hrubá skála, hrad Valdštejn, Kopicův statek apod.)

Valdštejn
Zřícenina raně gotického hradu leží na severním okraji Hruboskalské plošiny asi 3km od města Turnov. Nejstarší hrad Českého ráje postavili na třech pískovcových blocích Markvarticové v letech 1260-80. Po potlačení stavovského povstání získal hrad Albrecht z Valdštejna a v r. 1821 ho od Valdštejna odkoupil rytíř Jan Lexa z Archentalu.
Za Valdštejna byly postaveny dva kamenné mosty. Na prvním z nich byly v letech 1725 - 35 přeneseny pískovcové sochy světců. V r. 1722 byl postaven barokní kostelík sv. Jana Nepomuckého. V letech 1830 - 40 doplnil areál hostinec a roku 1836 empírová brána. V témže roce byla postavena výklenková kaple s obrazem sv. Jana Křtitele, o kterém se říkalo, že se jedná o portrét K. H. Máchy. V letech 1838 - 41provedeny četné úpravy a dostavby. Dnes je hrad oblíbeným turistickým cílem s možností občerstvení. V obnovených prostorách jsou pořádány četné výstavy a řada koncertů.

© Geodézie On Line 2009

Příloha

Navigace

 
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
EU
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load