44963960
ENDESKPLNL
Zobrazit kategorie

Turnov - Klokočské skály

Turnov, 511 01

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Dvě okružní trasy z Turnova přes Klokočské skály.
 
 

Průběh trasy:
1. Turnov nám. - odbočka k Zdenčině skále (4,5 km) - Klokočské průchody (6,5 km) - Rotštejn (7,5 km) - Na Špici autobus (8,5 km)
2. Turnov nám. - odbočka k Zdenčině skále (4,5 km) - Klokočské průchody (6,5 km) - Turnov nám. (13 km)

Popis trasy: Město Turnov bylo založeno v údolí řeky Jizery kolem roku 1250 Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů. Pro Albrechta z Valdštejna bylo město důležitým výrobním a obchodním centrem. Rychle se zde rozvíjela tradice řemesla. Již v 17. století ve městě vznikaly první sklářské hutě (Pacltova huť) na výrobu umělých drahokamů ze skla. V 16. století v Turnově pracovala řada brusičských dílen, které upravovaly a brousily zdejší a dovezené drahé kameny. Roku 1884 zde vznikla první šperkařská škola v Evropě.

Cestu začnete na náměstí Českého ráje, k jehož dominantám patří budova radnice z roku 1526, novorenesančně přestavěná roku 1894 a v těsné blízkosti náměstí barokní kostel svatého Mikuláše. Na náměstí minete barokní, empírově upravený klášterní kostel sv. Františka z Assisi v levém horním rohu a opustíte je Skálovou ulicí po červené, modré a zelené turistické značce.

Půjdete kolem Muzea Českého ráje, jehož návštěvu vřele doporučujeme. Jsou zde umístěny unikátní expozice drahých kamenů a šperků. K nejznámějším exponátům patří panoramatický obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, který je největším obrazem Mikoláše Alše o rozměrech 8,5 x 10 m.

Značky vás dále povedou Skálovou ulicí kolem Pacltovy hutě (dnes vinárna) a šperkařské školy (dnes SUPŠ) na okraj Metelkových sadů, kde odbočíte vpravo po červené. Po průchodu sady vyjdete kolem pramenu Boží voda na silnici a stále po červené značce dorazíte do Záholic. Odtud již vede naše trasa mezi skalkami do méně známých Betlémských skal, které jsou součástí přírodní rezervace Klokočské skály.

Dorazíte k odbočce na vyhlídku Zdenčina skála, která umožňuje překrásný pohled do údolí Jizery. Pokud se rozhodnete pro návštěvu vyhlídky, musíte se na křižovatku vrátit stejnou cestou. Naše trasa pokračuje stále po červené značce kolem pseudokrasových závrtů po samém okraji skalní plošiny, kde často uvidíte zaoblené skalní útvary, kterým se zde říká sloní hřbety. Nad Klokočskými průchody narazíte na rozcestí se žlutou turistickou značkou.

Nyní vám navrhujeme dvě možnosti. Buď pokračovat po žluté značce přes Rotštejn na křižovatku Na Špici a vrátit se do Turnova autobusem (8,5 km), nebo dojít po žluté značce do Turnova kolem jeskyně Postojná (13 km).

Když si vyberete první možnost, budete pokračovat po žluté značce po okraji Klokočských skal. Skály jsou tvořeny prvohorními svrchnokřídovými pískovci o mocnosti až 60 m, které byly vyzdviženy do plošiny zakončené asi 1600 m dlouhou skalní stěnou. Klokočské a Betlémské skály tvoří přírodní rezervaci o rozloze 228 ha.

Pěšina vede mezi skalami místy po můstcích a schodištích i kolem pseudokrasových závrtů. Časté jsou výhledy na Klokočí, Hamštejnský hřbet a nejvyšší vrchol Českého ráje - 744 m vysoký Kozákov s rozhlednou. Na jeho svahu můžete spatřit pískovcovou kru skalního města Drábovna.

Jižní okraj Klokočských skal je tvořen skalním hradem Rotštejnem. Hrádek byl založen na skalách koncem 13. století pány z Hruštice, zakladateli města Turnova. Zpustl v 15. století. Zachovány jsou skalní prostory, otvory po trámech a zbytky zdiva paláce. Pro hrad je typická skalní věž Brána s oknem. Hrad je postupně zpřístupňován a zabezpečován Společností přátel Klokočských skal za podpory obce Mírová pod Kozákovem.

Od hradu sestoupíte opět po žluté značce do osady Rotštejn, kde půjdete kolem lidové plastiky Jana Nepomuckého z 18. století, která je umístěna ve skalním výklenku. Pozorný návštěvník může spatřit i skalní kovárnu u vedlejšího stavení. Po žluté dorazíte po pěšině, která vede údolíčkem, na křižovatku Na Špici, kde se můžete občerstvit v restauraci. Do Turnova se vrátíte autobusem.

Rozhodnete-li se pro druhou možnost, půjdete od rozcestníku nad Klokočskými průchody vpravo po žluté značce. Kolem osady Průchody dojdete lesem na okraj skalní plošiny a sestoupíte k jeskyni Postojná, zvané též Amerika. Jedná se o největší pseudokrasovou jeskyni v Českém ráji. Osídlena byla již v paleolitu před 50 000 lety. V okolí jsou i další jeskyňky.

Naše trasa pokračuje stále po žluté značce Zeleným dolem do osady Mezátí, kde si můžete povšimnout pozoruhodných božích muk. Dále půjdete nejprve po úzké silničce a později po poměrně frekventované silnici do Bělé. Zde odbočíte vlevo a po proudu Stebénky dorazíte na okraj Turnova. Půjdete kolem monumentálního novogotického chrámu Panny Marie z let 1825-1853, jehož zvláštností je nedostavěná věž, která se stala dominantou města. Přes Mariánské náměstí dojdete do Markovy ulice, která ústí do náměstí Českého ráje, kde naše trasa končí.

Navigace

 
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
EU
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load