43405082
ENDESKPLNL
Zobrazit kategorie

Kalich - Chléviště

Besedice

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Okružní trasa z Besedic přes Kalich a Chléviště je dlouhá 4,5 km a byla slavnostně otevřena 25. září 1935 pod názvem Turistická stezka Dr. Edvarda Beneše.
 
 

Průběh trasy: Besedice (parkoviště) - Pánovo pole křižovatka (2,5 km) - Besedice (5 km)

Popis trasy:
Do Besedic, výchozího místa do skalního okruhu, můžete dojet autem po silnici Turnov - Železný Brod přes Koberovy, kde z ní odbočíte směr Malá Skála a potom ještě jednou přímo k parkovišti v Besedicích. Po červené a zelené značce dojdete od bufetu u parkoviště k bývalé chatě U Kalicha, kde začíná popis ovaný Besedický okruh skalami vyznačený žlutou turistickou značkou.

Turistickou stezku se podařilo vybudovat místním nadšencům pod vedením předsedy okrašlovacího spolku Františka Hořáka za půl roku. Na některých skalách ještě můžete rozeznat původní červené značky a u zajímavých míst jsou dosud znatelné červené číslice, které pro lepší orientaci uvádíme v závorce i v tomto materiálu.

Od chaty U Kalicha, která pochází z roku 1925, pokračujeme společně se zelenou a červenou značkou. Červená značka okruh ještě dvakrát protne, takže ji turista může použít pro nejpřímější cestu zpět do Besedic nebo do Malé Skály.

Na rozcestí odbočíte spolu se žlutou a zelenou a dojdete na první vyhlídku nazývanou Vysoká skála nebo Zdenčina skála. Je z ní pěkný pohled na Hamštejnský hřeben a na nejvyšší kopec Českého ráje 744 m vysoký Kozákov. Dále budete procházet zajímavým úsekem, který je velice oblíbený u dětí a vyniká nádhernými úzkými chodbičkami mezi skalami.

Nejdříve projdete Malým kostelem, za ním si vlevo povšimněte zajímavé skály s lasturovým lomem, které se říká Ucho. Následuje další bludiště Hrubý kostel. Až se protáhnete mezi skalami a podejdete pod zaklíněným balvanem, dojdete na světlinu v borovém lese, kde je památník obětem nacismu.

Žlutá značka pokračuje do skal v okolí Kalicha. Uprostřed skal je svatyně Kalich s oltářem a vytesaným kalichem s letopočtem 1634. Na stěně je úryvek z Kšaftu J. A. Komenského ( Věřím v Boha, že po přejití vichřic hněvů vláda věcí Tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český) a verše J. E. Vitáska, mnicha z turnovského františkánského kláštera . Modlitebna sloužila k tajným bohoslužbám českých bratří v době protireformace.

Hned za touto svatyní je symbolický hrob českých bratří. Je zde také rozcestí, kde odbočuje zelená značka, která vede na modrou, po které můžete dojít na zříceninu hradu Zbiroh. Po žluté značce pokračujete na skalní plošinu, na které je částečně zarostlá vyhlídka Českých bratří.

Po projití této části skalního města vyjdete na širokou cestu k rozcestí značek žluté a červené. Pokračujete po žluté, která vás dovede do oblasti skal Chléviště. Název vznikl podle toho, že ve skalách za neklidných dob schovávali vesničané svůj dobytek, aby jim ho nesebrala procházející vojska.

Nejprve projdete skupinou skal Ve vrátkách a potom se ocitnete v rozlehlé sluji exulanta Václava Sadovského ze Sloupna, který býval v 30leté válce švédským rytmistrem. Jeho ztracený a znovu nalezený poklad mají v turnovském muzeu.

Za slují se ocitnete u nejkrásnějších vyhlídek na Maloskalsku. První se jmenuje Hořákova, podle předsedy okrašlovacího spolku Františka Hořáka, řídícího učitele z Louček, a druhá s borovicí je Husníkova podle jednoho z dárců železa na zábradlí ing. Antonína Husníka, ředitele továrny Aero v Praze - Vysočanech.

Z vyhlídek je nádherný pohled do údolí Jizery i na Vranovský hřeben, Kopaninu, Ještěd, Ralsko, oba Bezdězi, Káčov a Drábské světničky. Z vyhlídek pokračujte k jeskyni Matěje Krocínovského z Borku, kazatele, který byl za svou víru pronásledován, zatčen a popraven. Následující vyhlídka Kde domov můj dostala svůj název na návrh členů České filharmonie z Prahy. Dnes je již částečně zarostlá.

Další skupinka skal se nazývá V zátiší. Zde je také zcela zarostlá Kinského vyhlídka nazvaná podle Františka Kinského, jednatele okrašlovacího spolku, budovatele stezky a hostinského na chatě U Kalicha.

Dorazíte na rozcestí s červenou značkou u Pánova pole a pár kroků společně s ní stoupáte vpravo vzhůru, pak odbočíte vlevo. Po stoupání bukovým lesem vejdete do oblasti skal u Sokola (562 m). Po levé ruce se vypínají dvě osamělé skalní věže - Sokolík, které se také říká Hodánka, a Sokol s reliéfem dr. M. Tyrše. Na vrcholu Sokola je skalka upravena na vyhlídkovou plošinu, ale výhled pro vzrostlé stromy z ní dnes není.

Po značené odbočce dorazíte na čedičovou skalku, které se říkalo Masarykova vyhlídka. Naskytne se vám nejkrásnější pohled na Suché skály, Černou studnici a část Krkonoš. Suché skály (Kantorovy varhany, České Dolomity) jsou jedinečný geomorfologický útvar a od roku 1965 chráněné území. Jsou součástí ještědsko-kozákovského hřbetu a geologicky jde o pevné spodnokřídové (cenomanské) pískovce, které byly na lužické poruše tektonicky rozlámány a vztyčeny do polohy rozeklané skalní zdi. Jsou vyhledávaným horolezeckým terénem.

Po návratu na Sokol sejdete po žluté značce k chatě U Kalicha, kde okruh končí. Po červené a zelené značce se vrátíte na parkoviště s občerstvením.

*Zbiroh (Zbirohy)
Zřícenina gotického hradu založeného ve 14. století. Po husitských válkách patřil loupeživým rytířům. Roku 1442 byl hrad dobyt a pobořen. Od té doby je pustý.

Navigace

 
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
EU
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load