29687152
ENDESKPLNL
Zobrazit kategorie

Synagoga Turnov

Krajířova 2199
Turnov, 511 01

Telefon:+420 484 803 041
+420 484 803 042
E-mail:info@turnov.cz
Web:www.synagoga-turnov.cz
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Turnovská synagoga pochází z roku 1719 a byla vystavěna z kamene uvnitř bloku domů židovské čtvrti.
 
 

Židovská synagoga z počátku 18. století je jedinou synagogou v Libereckém kraji, která přečkala nacistickou okupaci. Dle doložených písemných pramenů se jedná o čtvrtou budovu židovské synagogy v Turnově, první tři synagogy byly dřevěné a shořely při požárech města.

V přízemí, hned v předsíni, se nachází výklenek, v němž bylo umístěno umývadlo, tzv.kijor, k rituálnímu očištění rukou přítomných. Hlavní modlitební sál zdobí zrestaurované barevné arabesky z přelomu 19. a 20. století, kdy byl do budovy zaveden elektrický proud. Uprostřed modlitebního sálu se na zemi rýsují obrysy dávno zbořené bimy, místa, kde se předčítalo z Tóry. Na čestném místě vedle svatostánku (aron ha-kodeš) jsou umístěny pamětní desky významných členů zdejší židovské obce. Galerie nad předsíní je zdobena kovanou mříží. Sloužila ženám, které do synagogy přicházely zvláštním venkovním krytým schodištěm.

Vlastníkem synagogy je Město Turnov. Prostory jsou využívány ke kulturním a společenským účelům.

Slovo synagoga (hebrejsky bejt kneset je dům shromáždění) pochází z řeckého slova pro místo shromáždění. Na rozdíl od kostela plnila synagoga nejen funkci modlitebny, ale také se zde vyučovalo náboženskému zákonu a sloužila i pro veřejná jednání židovské obce. Vnitřní podoba synagogy byla diktována náboženskými předpisy. Ústředním místem je svatostánek, ve kterém byly ukládány svitky Tóry (s textem biblických Pěti knih Mojžíšových). Ty byly omotány povijanem, překryty bohatě zdobeným stříbrným či mosazným štítem a korunovány korunou ze stejného materiálu. Na dřevěných držácích svitků byly umístěny ozdobné nástavce. Dvířka schrány byla překryta oponou a draperií většinou ušitých ze vzácných, bohatě zdobených tkanin (samety, brokáty, hedvábné damašky). Mohly obsahovat jméno donátora a příležitost, při které oponu synagoze, tedy své komunitě, daroval, např. obřízka či oslava dospělosti syna, uzdravení z nemoci, svatba apod. Při bohoslužbě se svitek Tóry vyndal ze schrány, přenesl na stůl v prostoru řečniště (bimy: v naší synagoze místo vyznačené) v podlaze odlišnými pískovcovými kvádry naproti svatostánku) a zde se za pomalého odvíjení a ukazování dřevěným či kovovým ukazovátkem ve tvaru ručky četl. Zmíněné liturgické předměty si v turnovské synagoze můžete prohlédnout ve vitríně po pravé straně svatostánku, přičemž oba pláštíky a koruna pocházejí z Turnova. Nedávno byl nalezen současný domov původní turnovské Tóry. Po prodeji Tór z českých a moravských synagog do zahraničí komunistickou vládou v 60. letech 20. století byl jeden ze svitků Tóry z Turnova poskytnut k používání židovské komunitě Temple Adath Israel ve městě Lexington, stát Kentucky, USA. Posvátný předmět z Turnova tak slouží fungujícímu židovskému společenství a není pouze mrtvým muzejním předmětem.

Otevírací doba

Květen - Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec - Srpen Po - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00

V uvedených měsících je synagoga otevřena i ve státní svátky. V průběhu letních prázdnin, v měsících červenci a srpnu se obvykle každé úterý konají prohlídky synagogy, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova s výkladem. Prohlídky zajišťuje Regionální turistické informační centrum Turnov. V úterý v době prohlídek židovského hřbitova a bývalé židovské čtvrti (červenec a srpen, cca 10:45 - 11:30, 14:45 - 15:30) bude synagoga uzavřena.

Vstupné

Plné vstupné:50,00 CZK
Rodinné vstupné:120,00 CZK Max. 2 dospělí a 3 děti
Děti:30,00 CZK děti do 15 let
Studenti:40,00 CZK
Senioři:40,00 CZK
Poznámka:Děti do 6 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.
Platební karty nejsou akceptovány.

Akce

17.7.2022 18:00

Koncert Židovské housle

Koncert pro housle (Alexandr Shonert) a klavír (Natalja Shonert).
1.8.2022 - 30.9.2022

Druhý život českých svitků Tóry

Výstava o svitcích Tóry z českých synagog, o jejich poválečných osudech a místech, kam doputovaly.
5.7.2022 10:00

Prohlídka Synagogy Turnov, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova

Tematická prohlídka s průvodcem zahrnuje návštěvu Synagogy Turnov, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova.
14.8.2022

Koncert Sefardské písně

Koncert Elišky Tesařové s doprovodem.
1.5.2022 - 31.7.2022

Židovské památky v Libereckém kraji

Výstava fotografií židovských památek v Libereckém kraji vznikla jako součást cyklu "Židé - neznámí známí" (probíhající v letech 2021-2022) ve spolupráci SALu s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Židovskou obcí v Liberci.
Všechny akce
Synagoga - interiér

Církevní památky: ostatní

Synagoga Turnov, autor: Pavel Charousek
Synagoga Turnov - modlitebna, autor: Archiv TPCR
Synagoga Turnov - ženská galerie, autor: Archiv TPCR
 

Navigace

 
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
EU
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load