44749490
ENDESKPLNL
Zobrazit kategorie

Městský palác Templ

Krajířova 102
Mladá Boleslav, 293 01

Telefon:+420 326 109 409
E-mail:templ@kulturamb.cz
Web:www.kulturamb.cz/cs/mestsky-palac-templ
www.facebook.com/palactempl
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Městský palác Templ (viz metalová cesta) patří k nejstarším zachovalým stavbám v Mladé Boleslavi. Reprezentuje vzácnou ukázku pozdně gotického městského šlechtického sídla. Dnes slouží jako muzeum s archeologickou expozicí, galerie a prostor pro konání kulturní akcí (besedy, koncerty...).
 
 

Osobou, která dala podnět k jeho vybudování, byl Jan Císař z Hliníka. Palác byl postaven okolo roku 1490 ve svahu nad Jizerou až za linií průběhu městských hradeb. V současnosti slouží jako výstavní galerie a nalézá se zde také stálá multimediální muzejní expozice. Galerie v Městském paláci Templ se stala místem, kde vystavují jak amatéři, tak profesionálové, domácí i zahraniční výtvarníci. Kromě výstav se v galerii konají koncerty a besedy pro veřejnost. Stálá multimediální muzejní expozice provede návštěvníka dějinami města od pravěku po rok 1600, kdy byla Mladá Boleslav povýšena na královské město. Celé pojetí interaktivní prezentace je atraktivní, blízké dokumentárním filmům a poskytuje návštěvníkům možnosti voleb programů moderních informačních terminálů, dotykových obrazovek, nových dataprojektorů a speciální plazmové obrazovky pro podlahovou projekci. V expozici jsou vystaveny nejen autentické předměty, ale i celé nálezové situace, tak jak je archeologové odkryli. V nejspodnější části Templu je vytvořena podle reálného vzoru simulace jeskyně, možné svatyně Keltů. Historická část expozice přibližuje zejména dobu 16. století, kdy byla Mladá Boleslav centrem Jednoty bratrské. Ve výstavních prostorách jsou představeny tisky vzešlé ze zdejší tiskárny, život ve středověkém městě i v domácnosti. Nedílnou součástí muzejní expozice v Templu je i prostor parkánu. Ten je upraven jako interaktivní hřiště, kde si nejen děti mohou vyzkoušet práci archeologů při odkrývaní modelů kostrových hrobů, zaházet si imitacemi pravěkých oštěpů na figuríny lovených zvířat, vlastnoručně si vyrazit minci, prohlédnou si repliku středověkého válečného obléhacího stroje – katapultu, vyzkoušet si střelbu z luku na terč, docvrnkat kuličku na vrchol Skály bohů.  Na parkánu je také postavena rekonstrukce slovanské polozemnice z 10. století s funkční pecí či tkalcovským stavem. V nabídce nechybí ani speciální víkendové či doprovodné programy nebo tradiční akce.  Pro školy a školky probíhají po celý školní rok výukové programy, ve kterých si děti vyzkoušejí rozličné činnosti z pravěku nebo středověku.


Galerie

Galerie v Městském paláci Templ se stala místem, kde vystavují jak amatéři, tak profesionálové, domácí i zahraniční výtvarníci. Svá díla zde představují také fotografové, keramici, sochaři a řezbáři. Kromě výstav se v galerii konají  koncerty a besedy pro veřejnost.

Muzejní expozice Templum historicum et archaeologicum Boleslaviense

Stálá multimediální muzejní expozice Templum historicum et archaeologicum Boleslaviense provede návštěvníka dějinami města od pravěku po rok 1600, kdy byla Mladá Boleslav povýšena na královské město. V expozici jsou vystaveny nejen autentické předměty, ale i celé nálezové situace, tak jak je archeologové odkryli. V nejspodnější části Templu je vytvořena podle reálného vzoru simulace jeskyně, možné svatyně Keltů.

Historická část expozice přibližuje zejména dobu 16. století, kdy byla Mladá Boleslav centrem Jednoty bratrské. Ve výstavních prostorách jsou představeny tisky vzešlé ze zdejší tiskárny, život ve středověkém městě i v domácnosti. Z exponátů jmenujme vzácné renesanční náhrobky ze hřbitova u kostela svatého Havla nebo víko z cínové rakve Marty z Veselice.

Multimediální část expozice

V muzejní expozici jsou využívány moderní informační terminály, dotykové obrazovky, nové dataprojektory a speciální plazmová obrazovka pro podlahovou projekci, které  umožňují seznámit návštěvníky jak s různými tématy, které dosud byly prezentovány  jen v omezené  šíři, tak s řadou  nových objevů o pravěkých, středověkých i novověkých dějinách Mladé Boleslavi a okolního regionu. Expozice přibližuje nejnovější výzkumy i objevy archeologů, historické budovy a místa Mladé Boleslavi a okolí,  mincovní nálezy, ale také mimořádný nález osobního archivu Matouše Konečného, posledního seniora Jednoty bratrské v Čechách.

 

 

Nabídka pro  rodiny s dětmi

Interaktivní archeologické hřiště na parkánu

Nedílnou součástí muzejní expozice v Templu je i prostor parkánu. Ten je upraven jako interaktivní hřiště, kde si nejen děti mohou vyzkoušet práci archeologů, zkusit štěstí při hledání v „Pískovišti plném pokladů“, nebo si zaházet imitacemi pravěkých oštěpů na figuríny lovených zvířat. Je tady také postavena rekonstrukce slovanské polozemnice z 10. století s funkční pecí či tkalcovským stavem.  Umělec Václav Kořínek vytvořil pro prostor parkánu unikátní objekt Skála Bohů. Jedná se ointeraktivní venkovní objekt sošného charakteru. Stabilita objektu je zajištěna vahou materiálu a způsobem realizace stavby. Základem hry je dokázat docvrnkat kuličku na vrchol. Cestou se překonávají různé překážky a propadliště.

Programy pro školy a školky

V době školního roku probíhají na objednávku v prostorách stálé expozice a na parkánu výukové programy z experimentální archeologie. Programy jsou vhodné pro děti z mateřských školek, žáky základních škol a studenty osmiletých gymnázií.

„Putování za poznáním“ – výukové programy z experimentální archeologie

Výukové programy z experimentální archeologie nabízejí dětem nové zážitky a zpestření výuky. Děti pracují ve skupinkách pod vedením zkušených pracovníků a  vyzkoušejí si rozličné činnosti. Navštíví dobu kamennou, zažijí rituál před lovem, nahlédnou do doby bronzové, seznámí se s Kelty a přes dobu stěhování národů doputují ke Slovanům a odtud až do středověku. Z konkrétních činností si děti například vyzkoušejí semílání zrna na mouku na kamenné zrnotěrce či na replice keltského rotačního  mlýnu, vrtání kamene pomocí bezové větvičky, řezání pazourkovými noži, spřádání nití, tkaní na různých typech tkalcovských stavů, výrobu slovanských záušnic, ale také vážení na středověkých váhách, psaní husím brkem, pečetění listin, malování iniciály, ražbu mincí  a mnoho dalšího. Program je zaměřen na zvolené historické období a trvá zhruba 120 minut. Ke každému programu jsou zhotoveny pracovní listy s podrobnými informacemi o předváděných činnostech, se kterými mohou žáci ve škole nadále pracovat.

Historické soutěže „O poklad Templu“ a „Touláme se historií“

Historické soutěže  „O poklad Templu“ a „Touláme se historií“  jsou určeny pro žáky od 5. do 9. třídy základních škol a pro studenty středních škol. Zábavnou formou se žáci mohou seznámit jak s osudy Městského paláce Templ, tak s historií Mladé Boleslavi od pravěku  až do počátku 17. století. Otázky jsou zaměřeny i na obecně-historické poznatky, které se týkají jak pravěkého osídlení Čech, tak období středověku. Soutěžící se například dozvědí, co mohou archeologové nalézt v hrobech z doby bronzové, co na naše území přinesli Keltové,  kdy a kde  byla vytištěna první mapa Čech a kdo je jejím autorem,  jakým jazykem byly výhradně psány listiny do konce 13. st., ale taky co to byl prevét nebo jak se nazýval předchůdce dnešního fagotu a hoboje aj. Obě varianty soutěže jsou pojaty formou kvizu, nechybí ani, doplňovačka, vyškrtávačka a tipovací otázky. Smyslem soutěží je podnítit aktivní přístup žáků k historii a schopnost osvojit si vyhledávání informací a práci s nimi.

Prohlédněte si krátká videa o unikátní multimediální expozici v Templu nebo možnosti školních exkurzí.

 

http://www.youtube.com/watch?v=MrDNW7dbUm0

http://www.youtube.com/watch?v=Pw4zEe4ab5M

 

Školní a zájmové pobyty - nabídka

V době školního roku probíhají na objednávku v prostorách stálé expozice a na parkánu výukové programy z experimentální archeologie. Programy jsou vhodné pro děti z mateřských školek, žáky základních škol a studenty osmiletých gymnázií. Programy z experimentální archeologie jsou určeny pouze pro školní skupiny.

Otevírací doba

Leden - Prosinec Po - zavřeno
Út - Ne 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Vstupné

Galerie
Plné vstupné:30,00 CZK
Děti:30,00 CZK
Studenti:30,00 CZK
Senioři:30,00 CZK senioři nad 65 let
Expozice, galerie a respirium
Plné vstupné:70,00 CZK
Rodinné vstupné:270,00 CZK Max. 2 dospělí a 3 děti
Děti:50,00 CZK
Studenti:50,00 CZK
Senioři:50,00 CZK senioři nad 65 let
Archeologické hřiště - Parkán
Plné vstupné:40,00 CZK

Akce

12.6.2023 - 16.6.2023

Mladoboleslavský filmový festival

11. ročník filmového festivalu - filmové projekce a doprovodný program - mimo jiné koncert Slávka Maděry v městském paláci Templ.
14.6.2023 17:00

Stopy Járy Cimrmana

Projekce dvou epizod z šestidílné série, sledující stopy zneuznaného českého génia Járy Cimrmana. Promítání je součástí Boleslavského filmového festivalu.
15.6.2023 19:00

Slávek Maděra

Recitál se uskuteční v rámci Boleslavského filmového festivalu. Slávek Maděra uvede svou autorskou tvorbu i písničky z českých filmů. Vstupné 150 Kč.
30.6.2023 - 26.8.2023

Blanka a Zdeněk Šulcovi - Cesty 2

Na výstavě uvidíte obrazy, kresby i plastiky. Vernisáž se uskuteční 29. 6. v 17:00.
26.4.2023 - 24.6.2023

Zuzana Zachová - Španělské obrazy

Výstavy arteterapeutky, terapeutky a malířky Zuzany Zachové. Výstava je inspirována španělskou přírodou, detaily, abstrakcemi, kde malbou autorka vyjadřuje svůj obdiv v nedotčenou překrásnou krajinu, ve které člověk nachází vnitřní klid.
27.5.2023 - 25.6.2023

Miroslav Kemel, Vladimír Javorský

Obrazy, karikatury, grafiky. Vernisáž v pátek 26. 5. v 17:00.
Všechny akce
Městský palác Templ, Mladá Boleslav

Přístupnost

obtížný povrch obtížný sklon schody točité schodiště úzké dveře nebo průjezdy nepřístupná toaleta - běžné WC

Texty v cizím jazyce: angličtina, němčina, francouzština Služby a vybavení: úschovna zavazadel (šatna)

Městský palác Templ, Mladá Boleslav
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
Městský palác Templ, autor: Městský palác Templ
 

Navigace

 
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
EU
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load