45510117
ENDESKPLNL
Zobrazit kategorie

Tři dny, tři managementy. Příroda Mladoboleslavska vzkvétá pod rukami dobrovolníků.

Tři úspěšné akce mají za sebou dobrovolníci a členové ČSOP Klenice, kteří během několik dní stihli posekat a hlavně pohrabat tři významné lokality na Mladoboleslavsku. Počasí jim přálo a práce šla od ruky.
 
 

Poslední srpnovou sobotu ráno vyrazila skoro dvacítka lidí do PP Paterovské stráně u Bělé pod Bezdězem. Jsou to vzácné suché trávníky a roste zde silně ohrožený koniklec luční. Najít zde lze také bělozářku větvitou, kakost krvavý, modřenec chocholatý a rozrazil klasnatý. Stráň proto potřebuje údržbu, aby nezarůstala nárostem a zůstala místem pro další generace rostlin.

Práce to byla těžká, protože hrabat se muselo ve svahu. Posekání zařídil pán se speciální alpskou sekačkou, dosekání pak bylo nutné ručními křovinořezy. Hrabání a odstraňování spadlých větví však i tak zabralo skoro pět hodin času. Biomasu pak odvezl přistavený kontejner. Dobrovolníci se nadřeli, naštěstí jim přálo počasí, protože bylo pod mrakem. Na svah by jinak celé dopoledne neúnavně svítilo slunce.

Dobrovolníci hrabali EVL

V úterý se v evropsky významné lokalitě Loučeňské rybníčky sešlo ještě více dobrovolníků, a to díky tomu, že se managementu účastnili zaměstnanci Škody Auto. Loučeňské rybníčky jsou velmi vzácnou lokalitou slatinných biotopů s evropským významem. Důvodem je mimořádná zachovalost biotopu, i přesto, že zde proběhla v roce 2004 meliorace. Ta byla o pár let později zlikvidována. Podrobně si o revitalizaci území lze přečíst zde.

Ostřicovomechové slatiniště je důležitým prvkem hospodaření s vodou v této oblasti. Nachází se tam vrstevní prameny s rybníky a olšinami. V dnešních suchých letech, které střídají přívalové srážky, je takový druh biotopu velmi vítaný, protože přispívá k ochlazování, doplňuje vodu do krajiny a je biotopem mnoha rostlin a živočichů. Zdejší lokalita je jednou z nejnižších, kde najdeme zmiji obecnou.

Dobrovolníci neměli lehkou práci, protože biomasy zde bylo opravdu hodně. Svědčí o tom pět odvezených kontejnerů. Na trávě si však pochutnají koně z Dobšína. Díky pravidelné péči se do slatiniště vrátily vzácné druhy rostlin a živočichů. Roste zde např. řada kriticky ohrožených druhů rostlin, jako kohátka kalíškatá, masožravá tučnice česká a bublinatka menší, silně ohrožený kruštík bahenní, tolije bahenní a kosatec sibiřský.

„Děkujeme dobrovolníkům, kteří nám pomohli s péčí o toto vzácné území. Byla to náročná práce. I díky jejich práci se daří obnovovat přírodní hodnoty a zachovávat biodiverzitu,“ poděkovala předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Management vápnitého slatiniště

Do třetice se členové a hlavně děti z přírodovědného kroužku pustily do managementu louky u Struh. Jedná se o druhově bohaté vápnité slatiniště s výskytem vzácných druhů rostlin, které se zachovalo díky blízkému vojenskému prostoru.

Malé vápnité slatiniště se nachází u obce Struhy a plynule na něj navazuje mokřad a rybník. Je zásobeno podpovrchovou vodou a je zásadité. Podobných biotopů v naší krajině neustále ubývá, a to jak kvůli změně klimatu a suchu, tak špatným hospodařením nebo degradací lokalit. Jakýkoliv typ rašeliniště je vzácný, a proto si zaslouží péči a ochranu. Zmiňovaná louka je Agenturou ochrany přírody a krajiny vedená jako lokalita v programu Natura 2000 pod číslem CZ0216378.

První management proběhl po konzultaci s botaniky AOPK v srpnu 2015. Louka byla několik let neudržovaná a zarůstala rákosem. Bez pravidelné péče je odsouzena k zániku. Na slatinné louce roste jako na jediném místě na Mladoboleslavsku kriticky ohrožený prstnatec pleťový, jehož počet se díky absenci kosení rapidně zmenšil.

Dále zde objevíte prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, kruštík bahenní, kozlík dvoudomý, česnek hranatý, toliji bahenní, ostřici Davallovu. V okolí byla zmapována také kriticky ohrožená sítina slatinná.

Autor: Ondřej Kořínek

 
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
EU
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load