44717812
ENDESKPLNL
Zobrazit kategorie

Věžový vodojem Ohrazenice

Ohrazenice
Turnov, 511 01

Telefon:+420 602 786 843
E-mail:bimova@vhsturnov.cz
Web:www.vhsturnov.cz
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Unikátní věžový vodojem o výšce cca 30 metrů se zásobníkem ve tvaru kupole, který pojme 150 tisíc litrů vody.
 
 

Stavba nového vodojemu v Ohrazenicích probíhala od února 2018 do srpna 2019 v rámci projektu „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“. Jednalo se o projekt, jehož investorem bylo Vodohospodářské sdružení Turnov. Celý projekt byl rozdělen do několika stavebních etap, jehož poslední část byla věnována stavbě samotného věžového vodojemu. Tento vodojem je vysoký 29 metrů a skládá se z 6 železobetonových pilířů, na kterých je ve výšce necelých 23 metrů usazen zásobník na vodu ve tvaru kopule o objemu 150 tisíc litrů.

Jako rozhledna není vodojem běžně přístupný, neboť se jedná o vodohospodářské dílo, které je v provozu. Několik dní v roce probíhá den otevřených dveří pro veřejnost. Informace o termínu otevření jsou zveřejňovány na fb: „Vodohospodářské sdružení Turnov“. Možnost zpřístupnění vodojemu po dohodě s paní Andreou Bímovou z VHS Turnov (email: bimova@vhsturnov.cz, info@vhsturnov.cz).


Popis vodojemu

Celá konstrukce je založena na monolitické betonové desce uložené na šesti vrtaných pilotách. Prosklená kruhová nadzemní část poskytuje z jedné poloviny prostor pro zázemí provozovatele a z druhé reprezentativní prostor majitele vodohospodářské infrastruktury. Z provozního prostoru sestupuje betonové schodiště do armaturní komory, odkud jsou potřebná potrubí (výtlačný řad, zásobní řad, přepad z vodojemu, provozní voda, elektrika a přenos dat) vedena proskleným tubusem schodiště nahoru do „koule“ věžového vodojemu, kde je i zásobárna 150 m3 pitné vody.

Akumulaci tedy tvoří koule z ocelového plechu tloušťky 10 mm, zavěšená na šesti zahnutých prefabrikovaných betonových sloupech. Přístup pro obsluhu zajišťuje ocelové točité schodiště. Od vchodu po vyhlídkový ochoz je schodiště kryté unikátním zaobleným prosklením. Z ochozu prochází středem koule až do vrchlíku tubus na technologickou plošinu. Z ní se sestupuje do akumulačního prostoru. Uvnitř je lávka, která umožnuje obsluze pohodlný pohyb při mytí vodojemu. Koule i veškeré potrubí mezi armaturní komorou a zásobníkem je tepelně izolováno nenasákavou pěnovou hmotou. Ocelový plášť byl uvnitř i vně opatřen nátěrem na bázi epoxidové pryskyřice. Na povrchu je kulová plocha pokryta hliníkovými fasádními šablonami.

Veškeré materiály byly voleny tak, aby konstrukce vodojemu vyžadovala po dobu své životnosti minimální údržbu.

Celý vodojem je nasvětlen zemními LED reflektory, které nechávají vyniknout impozantní stavbě v nočních hodinách.

 

Základní technické údaje věžového vodojemu:

  • celková výška od podlahy v přízemí je 27,5 m

  • výška ochozu – vyhlídky je 16,8 m

  • hloubka podzemí – armaturní komory je 2,8 m

  • hloubka založení stavby do podzemí je 13 m, založení je na 6 pilotách o průměru 0,9 m, každý délky 12 m

  • koule má průměr 8 m, hmotnost 35 t

  • objem akumulace (koule) je 150 m3 vody, celková hmotnost plné koule je 185 t

  • délka jednoho sloupu je 23,8 m

  • hmotnost jednoho sloupu je 34 t

  • počet schodů na ochoz je 96, celkem se vstupem do koule jich je 142


Otevírací doba

Možnost zpřístupnění vodojemu po dohodě s panem ing. Milanem Hejdukem z VHS Turnov (email: hejduk@vhsturnov.cz) pro skupinu více jak 10 lidí.

Navigace

 
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
EU
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load