44701563
ENDESKPLNL
Zobrazit kategorie

Nízkoprahový klub Činžák

Havlíčkova 787
Mladá Boleslav, 293 01

Telefon:+420 277 007 286
GSM:+420 775 560 507
E-mail:zemlicka@proximasociale.cz
vitova@proximasociale.cz
Web:https://www.proximasociale.cz/
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon
Posláním klubu Činžák je eliminovat rizika spojená s životním stylem a obdobím dospívání, poskytovat bezpečný prostor (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity dětem a mládeži ve věku 12 až 22 let převážně z Mladé Boleslavi a okolí. V klubu mohou bezplatně a anonymně využít poradenství, podporu a pomoc sociálních pracovníků při řešení životních situací, s kterými si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné.
 
 

Aktivity a poslání klubu

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik.

Nízkoprahové kluby jsou pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky a místem pro vlastní aktivity. Také jsou místem, kde mohou bezplatně vyhledat radu a pomoc. Výraz nízkoprahový znamená "dostupný pro členy cílových skupin".

V rámci nízkoprahového klubu zajišťujeme terénní sociální práci. Terénní sociální práce (streetwork) je forma sociální práce, která spočívá ve vyhledávání uživatelů v jejich přirozeném prostředí, na ulici a v poskytování sociálních služeb (poradenství, doprovod do institucí, situační a krizová intervence). Cílem terénní sociální práce je iniciovat u mladých lidí pozitivní změnu v jejich životě, která povede k omezení negativních jevů, které souvisí s jejich životním stylem.

Cíle

  • poskytnout podporu a pomoc v obtížných životních situacích
  • podporovat pozitivní změnu v životě cílové skupiny
  • doprovázet cílovou skupinu v zátěžovém období dospívání
  • omezit rizika spojená s životním stylem cílové skupiny
  • podporovat cílovou skupinu k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtíží
  • motivovat cílovou skupinu k zapojení do dění místní komunity
  • motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času
  • zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce
  • omezit riziko sociálního vyloučení


Akce

7.6.2023

Nízkoprahový klub Činžák

St 7. 6. DISKUZE NA TÉMA VZDĚLÁNÍ PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST. Skupinová práce s klienty. St 21. 6. FILMOVÝ KLUB. Promítání filmu s diskusí. St 28. 6. KRÁSNÁ LOUKA VOL. 10. Komunitní akce NZ. Po 3. 7. TURNAJ VE FOTBÁLKU.
Všechny akce

Navigace

 
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
EU
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load