45615992
ENDESKPLNL
Zobrazit kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

Kultura města Mladá Boleslav, a.s. (dále jen KMMB, a.s. nebo Podnikatel) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12417, IČO: 281 66 426, DIČ: CZ 281 66 426, se sídlem Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav, telefon 326 792 082 vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup v e-shopu. 

KMMB, a.s. nabízí na svých webových stránkách v e-shopu pouze nové a nepoužité zboží, vedené ceny jsou včetně DPH a jsou pro spotřebitele konečné, reklamace se řídí dle těchto VOP a dle zákona č. 89/1992 Sb., občanský zákoník, kterým se řídí také veškeré smluvní vztahy uzavřené na základě nákupu zákazníků na e-shopu, a to od 1.1.2014.

Obchodní podmínky

 • Veškeré kupujícím podané objednávky jsou brány jako závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně dodacích a platebních podmínek a s reklamačním řádem a seznámení se s nimi.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v závazném objednávkovém formuláři.
  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Příjem objednávky je kupujícímu automaticky potvrzen elektronickou poštou, případně je možno se obrátit na e-mailovou adresu infocentrum@kulturamb.cz, kde kupujícímu budou jeho dotazy zodpovězeny.
 • Cena za poštovné a balné je pevně stanovena. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, a.s. formou dobírky (cena 145 Kč nebo 210 Kč), a to pouze v rámci České republiky.
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel. Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834 OZ. Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) OZ.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Zpracování osobních údajů a jejich využití

Při uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými českými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.
Zadáním osobních údajů při registraci uživatele na serveru
https://www.mladoboleslavsko.eu/cs/turisticky-region/eshop/ dává uživatel souhlas se zpracováním těchto údajů v míře nezbytné pro fungování internetového obchodu. Tato data využíváme k zajištění logistiky objednaného zboží, ke komunikaci přímo s uživatelem a případně k zasílání nových informací z naší nabídky. Kultura města Mladá Boleslav, a.s.neposkytuje osobní údaje uživatele třetím osobám vyjma uživatelem zvolené spediční společnosti, která mu bude objednané zboží dodávat. Rozhodne-li se uživatel zpracování a uložení osobních údajů odmítnout, má možnost realizovat objednávku prostřednictvím telefonu 326 109 402, jeho údaje budou použity jednorázově jen pro uspokojení konkrétní objednávky a nebudou archivovány.

Dodací a platební podmínky

 • Zboží expedováno (předáno k přepravě) do tří dnů ode dne přijetí objednávky. Zásilka obsahuje řádný daňový doklad.
 • Objednanou knihu Mladoboleslavsko je možné v době uzavření infocentra osobně vyzvednout a zaplatit v knihkupectví Kosmas na adrese 9. května 695, 293 01 Mladá Boleslav; kupující se musí prokázat potvrzovacím emailem, který mu po dokončení objednávky přišel z infocentra.

Reklamační řád

 • Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat po jeho dodání a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Oprávněnou reklamaci může kupující podat:
  • prostřednictvím elektronické pošty na adresu infocentrum@kulturamb.cz
  • poštou na adresu Infocentrum Mladá Boleslav, Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav
 • Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení a vyrozumí o tom kupujícího písemně prostřednictvím elektronické pošty, nebude-li dohodnuto jinak.
  • Při uplatnění reklamace je nutno předložit:
  • reklamované zboží v originálním obalu a bez porušených ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou
  • stručný popis závady
  • doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu
 • Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku v platném znění.

Ceny poštovného a balného

Poštovné a balné je jednotné pro celé území ČR, zboží zasíláme na dobírku (130 Kč). Cena za zaslání knih Boleslav Mladá a Krásná a Mladoboleslavsko činí 210 Kč.

KMMB, a.s. si vyhrazuje právo v případě zásadních změn cen poštovného České pošty, a. s., cenu poštovného upravit. O případné změně ceny poštovného bude zákazník informován předem.

Vytvořeno 4.12.2013 17:29:10 - aktualizováno 21.10.2020 17:01:32 | přečteno 5131x | Jiří Třísko
 
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
EU
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load