44767083
ENDESKPLNL
Zobrazit kategorie

Udržitelný turismus

Bezděz - rozcestníky (z Valdštejnska)

Cestovní ruch hraje významnou roli v rozvoji území. Jedním z přínosů cestovního ruchu pro rozvoj území je vytváření nových pracovních příležitostí. Příjmy z cestovního ruchu jsou dále významnou součástí příjmů státních i místních rozpočtů. V neposlední řadě přispívá cestovní ruch k poznávání nových míst, přírodního a kulturního dědictví jiných národů, pomáhá lépe pochopit jejich mentalitu, obyčeje a zvyklosti, a tím rozvíjí myšlenku mírového soužití.

Naproti tomu vlivem mohutného nekoordinovaného rozvoje cestovního ruchu v určitých lokalitách může docházet k poškozování životního prostředí, nadměrnému využívání přírodních zdrojů, zejména neobnovitelných, hrozí i vznik konfliktních situací mezi domácím obyvatelstvem a návštěvníky, například z důvodu odlišných zvyklostí a způsobu chování.

Světová turistická organizace (WTO – World Tourism Organization), zabývající se politikou cestovního ruchu a jeho směřováním do budoucna, stanovila v souvislosti s myšlenkou udržitelného rozvoje termín udržitelný rozvoj cestovního ruchu: „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu uspokojuje potřeby současných turistů a cílové destinace a zároveň chrání a zvyšuje tyto možnosti do budoucna. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu je vnímán jako proces řízení všech zdrojů, a to takovým způsobem, aby byly uspokojeny ekonomické, sociální a estetické potřeby. Podmínkou však je zachování kulturní integrity základních ekonomických procesů, biologické diverzity a systému umožňující život.“

Globální etický kodex cestovního ruchu (UNWTO)

Zásady šetrného cestovního ruchu

Udržitelný turismus je založený na tolerantním vztahu a respektu k přírodnímu, kulturnímu a sociálnímu prostředí a na jeho ochraně.

 • zaměřuje se na kvalitu zážitku
 • zohledňuje sociální rovnost, respektuje potřeby místních obyvatel
 • zaměstnává místní obyvatele a zapojuje je do plánování a rozhodování
 • snaží se využívat místních zdrojů (minimalizuje negativní vlivy, spotřebu energie, efektivně řídí odpadové hospodářství, recykluje)
 • zachovává celou šířku rekreačních, vzdělávacích a kulturních možností pro všechny generace a zájmové skupiny
 • je založena na aktivitách, které odrážejí charakter místa a regionu
 • umožňuje turistovi seznámit se s navštíveným regionem a podporuje jeho zájem o komunitu a životní prostředí
 • nelimituje ostatní odvětví při uplatňování principů trvalé udržitelnosti
 • je integrována do místního, regionálního či národního rozvojového plánu
 • minimalizuje nepříznivé dopady na místní společenství, kulturní dědictví, krajinu, zvyky a živočišné druhy a zároveň podporuje sociální a ekonomickou prosperitu
 • zanechá hmotné a sociální prostředí neoslabené, v ideálním případě i zkrášlené, jako zdroj pro budoucí požitek
 • turista ctí zákony a pravidla dané společnosti a kultury

Fotografie - příroda

Příroda

Příroda

 
Bezděz

Bezděz

 
Jabkenická obora

Jabkenická obora

 
Vrch Baba

Vrch Baba

 
Ptačí budky

Ptačí budky

 
Ještěrka

Ještěrka

 
Kachny na rybníku v Borovici

Kachny na rybníku v Borovici

 
Žabakor

Žabakor

 
Mšeno

Mšeno

 
Výhled z vrchu Mužský

Výhled z vrchu Mužský

 
 
Vytvořeno 9.4.2014 12:03:16 - aktualizováno 11.4.2014 10:06:54 | přečteno 4687x | kiva
 
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
EU
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load